پروژه های عمده ای که این مهندسین مشاور از بدو تاسیس مسئولیت انجام آنها را داشته است 

 


پروژه ساختمان اداری و ساختمانهای جنبی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

ادامه ارائه خدمات تهیه طرحهای معماری و اجرایی ساختمان مرکزی اداری صدا و سیما و ساختمانهای جنبی (سالن کنفرانس، رستوران، باشگاه، کتابخانه و غیره) که پس از انحلال موسسه فرمانفرمائیان و همکاران (مهندسین مشاور قبلی) مسئولیت مشاورت و نظارت اجرایی آن به عهده این مهندسین مشاور قرار گرفت.  (...ادامه...)


پروژه ترمینال و مجتمع ساختمانهای جنبی فرودگاه ایلام

تهیه نقشه های معماری و اجرایی فرودگاه ایلام شامل نقشه های معماری، سازه، تاسیسات مکانیک و برق مجموعه ساختمانهای ترمینال، مهمانسرا، پلیس، آتش نشانی، محوطه و پارکینگ و (...ادامه...)  


مطالعات شبکه پروازی کل کشور

مطالعات کلی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی در سطح کشور  به منظور مطالعه بخش حمل و نقل، تهیه طرح توزیع فضای شبکه پروازی کشور، مکان یابی فرودگاهها و تاسیسات مربوطه در سطح کشور، انجام مطالعات اقتصادی، اجتماعی و بررسی شناخت فضایی و (...ادامه...)


طرح 1100 واحد مسکونی در مجتمع های مختلف

تهیه طرحهای مرحله اول و دوم معماری، محاسباتی، تاسیسات مکانیک و برق، در تیپهای مختلف بلند و میان مرتبه و ویلایی همراه با  تهیه ریز برآورد هزینه اجرایی  طرحها و (...ادامه...)


طرح معماری مجتمع مسکونی 600 واحدی

انجام مطالعات و ارائه خدمات مهندسی مرحله اول و دوم، تهیه طرحهای معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برق 600 واحد  مسکونی (آپارتمانی و ویلایی) همراه با برآورد هزینه اجرای طرح و تهیه اسناد مناقصه، تیپهای معماری شامل مجتمع های بلند و میان مرتبه و ویلایی (...ادامه...)


طرح مرکز ناحیه شهر جدید هشتگرد

تهیه طرح معماری و محوطه سازی مرکز ناحیه شهر جدید هشتگرد شامل مرکز تجاری، مرکز اداری، تجاری، هتل و مجموعه فرهنگی - مذهبی، فضای سبز، دریاچه مصنوعی، فضاهای پیاده، پارکینگ ها و (...ادامه...)


پروژه آپارتمانهای شهرک توحید - کنگان

این پروژه شامل طرح حدود 360 واحد آپارتمانهای چهارطبقه (سه طبقه روی پیلوت) در 60 بلوک است. هر واحد آپارتمانی حدود 150 متر مربع مساحت دارد. نحوه استقرار این بلوکها در محوطه به نحوی است که هر کدام دید مناسب به فضای سبز محوطه داشته و (...ادامه...)


پروژه پارک آپارتمانهای شهرک توحید- کنگان

این پروژه شامل طرح پارک محوطه آپارتمانهای شهرک توحید بوده که از دو قسمت مختلف تشکیل می گردد. قسمت اول پارک مرکزی محوطه که شامل فضاهای سبز، عناصر متنوع آبی، بوفه، زمین های بازی و غیره است. قسمت دوم پارک داخل هر مجموعه آپـــارتمانها بــوده کــه (...ادامه...)


پروژه مجموعه ورزشی کنگان - جنوب ایران

در این مجموعه که در شهرک توحید با جمعیت 5/7 هزار نفر و حوزه نفوذی حدود 53 هزار نفر در سال افق قرار گرفته است(...ادامه...)


پروژه فرهنگسرای شهرک توحید - کنگان (جنوب ایران)

این پروژه شامل فعالیت های مختلف فرهنگی، آموزشی و تفریحی است که عناصر اصلی آن عبارتند(...ادامه...)

طرح دارالقرآن شهر قدس

تهیه طرح مرحله اول و مرحله دوم (معماری، سازه و تاسیسات) یک مرکز آموزش و قرائت قرآن که شامل فضاهای اصلی نظیر سالن قرائت قرآن، کتابخانه، سالن سمعی و بصری، سالن اجتماعات و (...ادامه...)


طرح ساختمان اداره کل صنایع استان تهران

تهیه طرحهای مقدماتی و مرحله اول و دوم ساختمان اداری اداره کل صنایع استان تهران در شهر تهران می باشد. طرح فوق یک ساختمان ده طبقه اداری شامل سه طبقه زیرزمین (تاسیسات و پارکینگ و غیره) و هفت طبقه شامل (...ادامه...)


مجموعه سینمایی آزادی

طراحی مجموعه سینمایی آزادی که در قالب یک مسابقه معماری صورت گرفت، اولین مجتمع سینمایی در ایران محسوب می شود. (...ادامه...)


طرح شهرسازی 250 هکتار از اراضی شهر جدید هشتگرد
 
(فاز 1 توسعه)

تهیه طرح های شهرسازی و معماری برای بیش از 7000 واحد مسکونی، مطالعه فضاهای شهری، تهیه نقشه های تفصیلی(...ادامه...)


طرح شهرسازی و معماری 350 هکتاری از اراضی شهر جدید هشتگرد
(فاز 2 توسعه)

تهیه طرحهای شهرسازی ومعماری برای بیش از 1200 واحد مسکونی ،مطالعه فضاهای شهری، تهیه نقشه های تفصیلی ، شهرسازی و (...ادامه...)


طرح جامع و تفصیلی شهر جدید هشتگرد

مطالعات اجتماعی منطقه شهری تهران در مورد میزان جمعیت و مهاجرت در گذشته و پیش بینی های آینده براساس الگوهای ریاضی و محاسبات کامپیوتری و  مطالعات  اقتصادی در زمینه بخشهای مختلف صنعت و (...ادامه...)


طرح معماری و شهرسازی مجتمع مسکونی مجموعه شهری شهریار

تهیه طرحهای شهرسازی و معماری برای اراضی به وسعت 150 هکتار که شامل تهیه طرحهای معماری برای 5000 واحد مسکونی به صورت ویلایی و آپارتمانی کوتاه و بلند مرتبه و طراحی معماری (...ادامه...)


پروژه شهرک اداری شهریار

برنامه ریزی در جهت استقرار متمرکز کلیه ادارات شهر و شهرستان شهریار و تهیه طرح تفصیلی و طرح آماده سازی شهرک اداری مزبور با توجه به نیازهای اداری شهرستان در حال حاضر و توسعه آتی. در این طرح ضمن تهیه طرح آماده سازی و تقسیم بندی زمین نحوه جایگزینی ساختمانها و (...ادامه...)


طرح جامع شهر گرگان

تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر گرگان (...ادامه...)


طرح اسکان جمعیت تا سال 1390 استان مازندران

انجام مطالعات منطقه ای استان مازندران در جهت شناسایی استعدادهای بالقوه توسعه شهری نقاط مختلف استان، از جمله شناسایی استعداد توسعه شهرهای موجود و نهایتاً ارائه پیشنهادات توسعه جمعیتی و (...ادامه...)


طرح جامع شهرستان گرگان

انجام مطالعات بالقوه توسعه جمعیتی و شهری و برنامه ریزی و نهایتاً طراحی به منظور هدایت توسعه های مزبور همراه با ارائه طرح عمومی کاربری اراضی و تخصیص امکانات رفاهی و (...ادامه...)


طرح جامع شهرستان گنبدکاووس

مانند بند قبلی مربوط به طرح جامع شهرستان گرگان می باشد. این پروژه به اتمام رسیده است. (...ادامه...)


طرح معماری مجتمع های مسکونی 400 واحدی برای وزارت مسکن و شهرسازی در شهر جدید اندیشه

تهیه طرح  معماری محوطه سازی مجموعه مسکونی 400 واحدی اندیشه باز و سبز خیابانهای داخلی و پارکینگ و غیره و طرحهای معماری برای تیپ های مختلف واحدهای مسکونی (...اد`امه...)


طرح آماده سازی اراضی 400 هکتاری گلشهر کاظمیه - زنجان

انجام مطالعات اجتماعی، اقتصادی، سیویل، ترافیک، برنامه ریزی مسکن و غیره، طرح تفصیلی، طرح آماده سازی و تفکیک اراضی الگوی واحدهای همسایگی، واحدهای مسکونی و (...ادامه...)


طرح پایانه های مرزی آستارا و بازرگان

بدنبال گسترش ارتباط کشور ایران با کشورهای همجوار و به خصوص تشکیل کشورهای تازه به استقلال رسیده آسیای میانه، نقاط مرزی مرتبط با این کشورها نیز در ایران فعال تر گردیده است. از این رو نیاز به ساماندهی پایانه های مرزی براساس یک مطالعه همه جانبه و یک طرح جامع احساس گردیده است. در این دو پروژه ضمن مطالعات وضع موجود و (...ادامه...)


طرح شهر جدید اشتهارد

این طرح شامل دو بخش می باشد. قسمت اول طرح مکانیابی شهر جدید اشتهارد است که با توجه به مطالعات زیست محیطی، اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی مکان بهینه ای جهت احداث شهر جدید اشتهارد در حوالی شهرک صنعتی اشتهارد (...ادامه...)


طرح جامع ناحیه ماکو و چالدران

انجام مطالعات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی وضع موجود به منظور تهیه طرح منطقه بندی کاربری اراضی، سطح بندی خدمات (در حد منظومه، مجموعه و حوزه های خدماتی)، جهات اصلی توسعه شهرهای ناحیه و پیشنهاد خدمات رفاهی و تاسیسات زیربنایی مورد نیاز در ناحیه، (...ادامه...)


طرح جامع ناحیه تویسرکان

انجام مطالعات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی وضع موجود به منظور تهیه طرح منطقه بندی کاربری اراضی، سطح بندی خدمات (در حد منظومه، مجموعه و حوزه های خدماتی)، جهات اصلی توسعه شهرهای ناحیه و پیشنهاد خدمات رفاهی و تاسیسات زیربنایی (...ادامه...)


طرح آماده سازی اراضی فامابتن

تهیه طرح تفصیلی اراضی پس از انجام مطالعات اجتماعی، اقتصادی، سیویل و ترافیک و تهیه نقشه مرحله اول طرح پس از مطالعه و برنامه ریزی مسکن و بررسی متقاضیان طرح(...ادامه...)


مجتمع تجاری - رفاهی خدماتی میلاد

شهریار – شهرک وائین، بلوار اندیشه روبروی دادگستری شهریار ، مساحت زمین : 74/5550 مترمربع ،مساحت زیربنا: 13354 مترمربع ،فضاها به تفکیک طبقات: (...ادامه...)

مرکز تجاری- اداری- مسکونی بین المللی اهواز

مجتمع دارای مراکز تجاری متعدد و متنوع در 3 طبقه با طراحی ویژه، یک برج اداری 20 طبقه، 2 برج مسکونی 16 و 20 طبقه- یک هتل در 12 طبقه فضاهای تفریحی، پارکینگ و (...ادامه...)


طرح بررسی مسائل توسعه شهری تهران - منطقه 10
( از اسفند 80 الی اسفند 81)

شناسائی وضعیت مناطق تهران از حیث جمعیت و مسائل و مشکلات و ارائه راهبردهای کلی جهت توسعه آینده منطقه (...ادامه...)


الگوی توسعه و طرح تفصیلی منطقه 10
( از اسفند 83 تا شهریور 85)

ارائه الگوی توسعه منطقه براساس راهبردهای تدوین شده در مرحله اول مطالعات و تهیه طرح تفصیلی جدید منطقه 10 (...ادامه...)


طرح جامع و آماده سازی کشتی سازی و صنایع فراساحل

انجام مطالعات و تهیه طرح جامع کشتی سازی در زمینی به وسعت 1000 هکتار در نزدیکی بندرعباس (...ادامه...)


طرح شهرک صنعتی صدوق

انجام مطالعات فاز یک و تهیه طرح فاز دو شهرک صنعتی در زمینی به وسعت 1000 هکتار ،از ویژگی های این طرح وسعت زیاد زمین، شیبهای محدود، وجود تونل باد و طوفانهای شن محلی و جنس نامناسب خاک بوده است. مطالعات این طرح شامل بخشهای اقلیم، جمعیت، اقتصاد، اشتغال، سیویل، مطالعات کالبدی، برنامه ریزی صنعت و خدمات، طراحی شهری،  مطالعات ترافیک و (...ادامه...)


طرح شهرک صنعتی کردکوی

انجام مطالعات فاز یک و تهیه طرح فاز 2 شهرک صنعتی کردکوی در استان گلستان به وسعت تقریبی 60 هکتار ،از ویــژگی های ایــن طــرح هندسه ویــژه زمیــن، شـرایط نامناسب شیب زمین و وجود آبهای سطحی و تپه باستانی در محدوده زمین (...ادامه...)


طرح شهرک صنعتی حیدرآباد

انجام مطالعات فاز یک و تهیه طرح فاز دو شهرک صنعتی حیدرآباد در استان گلستان به وسعت تقریبی 36 هکتار ،  از ویژگی های این طرح شکل خاص زمین و وجود تپه باستانی و مجاورت آن با روستای حیدرآباد است. مطالعات این طرح شامل بخشهای اقلیم، جمعیت، اقتصاد، اشتغال، سیویل، مطالعات کالبدی، برنامه ریزی صنعت و خدمات، طراحی شهری و مطالعات ترافیک و (...ادامه...)


طرح شهرک صنعتی شماره 3 ارومیه

انجام مطالعات فاز یک و تهیه طرح فاز 2 شهرک صنعتی در زمینی به وسعت  1000 هکتار ، از ویژگی های این طرح مجاورت زمین با سواحل دریاچه ارومیه، شیب کم زمین، بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی و لزوم رعایت ضرورت های برنامه ریزی صنعتی و (...ادامه...)