فهرست اسامی شرکای مهندسین مشاور طرح و معماری


نام:گیتی اعتماد

مدرک و نوع تخصص: فوق لیسانس معماری دکترای شهرسازی

کشور: ایران انگلستان

سابقه کار:30

زمینه های کلی تجربی کار: پروژه های مختلف معماری و شهرسازی در انگلستان و ایران، تدریس و تحقیق در دانشگده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران

نام:مهدی کاظمی بیدهندی

مدرک و نوع تخصص: فوق لیسانس  معماری دکترای شهرسازی

کشور: برزیل/ برزیل

سابقه کار:28

زمینه های کلی تجربی کار:
پروژه های مختلف معماری و شهرسازی در برزیل و ایران، تدریس و تحقیق در دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه ملی ایران، دریافت جایزه در چند کنکور معماری در برزیل و ایران
نام:دینشاه مرچنت

مدرک و نوع تخصص: فوق لیسانس معماری و شهرسازی

کشور: هندوستان

سابقه کار: 28

زمینه های کلی تجربی کار:انجام پروژه های مختلف معماری و شهرسازی در ایران و هندوستاننام:مهوش بنی فضل

مدرک و نوع تخصص: فوق لیسانس معماری

کشور: ایران

سابقه کار: 25

زمینه های کلی تجربی کار: کار بر روی پروژه های مختلف معماری و شهرسازی در ایراننام:        نسرین رهبر

مدرک و نوع تخصص:فوق لیسانس معماری

کشور: ایران

سابقه کار: 20

زمینه های کلی تجربی کار: کار بر روی پروژه های مختلف معماری و شهرسازی در ایران
نام: هانریک بابا آهارونیانس

مدرک و نوع تخصص: فوق دیپلم راه و ساختمان

کشور: ایران

سابقه کار: 30

زمینه های کلی تجربی کار: پروژه های مختلف معماری و شهرسازی


نام:فرخ حسامیان

مدرک و نوع تخصص: فوق لیسانس معماری

کشور: ایران

سابقه کار: 23

زمینه های کلی تجربی کار: پروژه های مختلف معماری و شهرسازینام:اعظم خاتم

مدرک و نوع تخصص: فوق لیسانس علوم اجتماعی

کشور: ایران

سابقه کار: 21

زمینه های کلی تجربی کار: پروژه های مختلف شهرسازی


mani.memar.jpg

نام: مانی معمار صادقی

مدرک و نوع تخصص: فوق لیسانس تجزیه و تحلیل سیستم

کشور: آلمان

سابقه کار:8

زمینه های کلی تجربی کار: پروژه های مختلف 


فهرست اسامی همکاران مهندسین مشاور طرح و معماری


 

ردیف

نام ونام خانوادگی

مدرک و نوع تخصص

کشور و دانشگاه

سابقه کار

زمینه های کلی تجربی کار

1

ویکتور دانیل

فوق لیسانس معماری

تهران

17

تهیه طرح پروژه های معماری و نظارت و اجرا- تحقیق در مورد معماری دوره تحول

2

جلال خادمی

فوق لیسانس معماری

شهید بهشتی

8

پروژه های مختلف معماری و شهرسازی

3

نادر ناصح اسفهلان

فوق لیسانس سازه

تهران

24

پروژه های مختلف سازه و سیویل

4

محمود رضا اردیبهشت

فوق لیسانس سازه

انگلیس

25

پروژه های مختلف سازه

5

میترا امامی

فوق لیسانس معماری

تهران

15

پروژه های مختلف معماری و شهرسازی

6

ابوالقاسم اویسی

فوق لیسانس سازه

چکسلواکی

30

تهیه طرح های اجرایی پروژه های مختلف در زمینه پل سازی، راهسازی ، ساختمانهای مسکونی، صنعتی و خدماتی و اجرا و نظارت پروژه های مختلف سازه

7

مسعود اعتماد

فوق لیسانس برق

مونیخ

30

پروژ ه های مختلف برق

8

مهرداد اعتماد

فوق لیسانس مکانیک

صنعتی اصفهان

16

پروژه های مختلف تأسیساتی و تحقیقاتی

9

سلطان محمد اعتماد

فوق لیسانس پدافند ملی

ایران – امریکا

30

پروژه های مختلف

10

علی اکبر لبافی

فوق لیسانس راه و ترابری

دانشگاه تهران

14

ترافیک

11

بهمن رشیدی

فوق لیسانس مهندسی
 و برنامه ریزی حمل و نقل

صنعتی شریف

16

پروژه های مختلف شهرسازی و ترافیک

12

ادموند خشادوریان

فوق لیسانس اقتصاد نظری

شهید بهشتی

15

انجام مطالعات اقتصاد سنجی پروژ های شهرسازی

13

ابوالفضل ابوالفتحی

فوق لیسانس برنامه ریزی شهری

تهران

25

مطالعات جمعیت شناسی پروژه های مختلف شهرسازی

14

فریدون رستگار

فوق لیسانس کشاورزی

کشاورزی کرج

25

مطالعات مختلف کشاورزی و منابع طبیعی و شهرسازی

15

فردین یزدانی

فوق لیسانس اقتصاد

تهران

15

پروژه های مختلف

16

مسعود جودی

فوق لیسانس برنامه ریزی شهری و منطقه ای

دانشگاه شهید بهشتی

9

پروژه های مختلف شهرسازی

17

سوسن کرمانی

لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تبریز

   18

مطالعات جغرافیا و اقلیم و برنامه ریزی پروژه های مختلف شهرسازی

18

سرو حوری

لیسانس علوم اجتماعی

آزاد

14

مطالعات جمعیتی و برنامه ریزی پروژه های مختلف شهرسازی

19

منیژه بختیار

لیسانس معماری

شهید رجایی

7

پروژه های مختلف معماری و معماری داخلی

20

پوران گلفام

لیسانس سازه

علم و صنعت

23

پروژه های مختلف ساختمانی

21

امیر پروین

لیسانس کامپیوتر(نرم افزار)

آزاد

7

پروژه های مختلف

22

عباس عمیدی

لیسانس مکانیک

امیرکبیر

25

پروژه های مختلف

23

وحید کاشانی

لیسانس برق و قدرت

مشهد

17

برق

24

کمال اطهاری

لیسانس اقتصاد

تهران

20

مطالعات و تحقیقات اقتصاد شهری در پروژه های مختلف

25

ابوالقاسم دربندی

لیسانس علوم اجتماعی

تهران

20

مطالعات جمعیت شناسی یروژه های مختلف شهرسازی

26

اعظم دل افکار

لیسانس علوم اجتماعی

تهران

20

مطالعات جمعیتی پروژه های مختلف

27

بهاره زینیان

لیسانس معماری

شهید رجایی

1

پروژه های مختلف معماری و شهرسازی

28

گلنار تاجدار

لیسانس شهرسازی

دانشگاه هنر

1

پروژه های مختلف معماری و شهرسازی

29

سیروس پرویزی

لیسانس حسابداری

تهران

20

-

30

راندولف خشادوریان

دوره راه و ساختمان

انگلستان

30

پروژه های مختلف معماری و راه سازی در شهرهای مختلف ایران

31

مسعود رسولی یزدی

تکنسین نقشه برداری

آزاد

23

انجام پروژه های مختلف محاسبات سیویل

32

مینا پوریمین

تکنسین و اپراتور کامپیوتر

-

10

پروژه های مختلف سیویل و شهرسازی

33

حسین فراهانی

تکنسین و اپراتور کامپیوتر

-

4

پروژه های مختلف معماری و شهرسازی

34

سرور اسدی

تکنسین و اپراتور کامپیوتر

-

6

پروژه های مختلف معماری و شهرسازی

35

راضیه سنقری سبزواری

تکنسین و اپراتور کامپیوتر

-

8

پروژه های مختلف شهرسازی

36

محمد فکری

حسابدار

-

20

-

37

اشرف عباسی

امور اداری

-

19

-

38

شیرین قاضی زاده

تایپیست

-

12

پروژه های مختلف